Zu Inhalten springen

Aktivitäten in Ubon Ratchathani

Top-Empfehlungen von Einheimischen

Vom Sightseeing bis hin zu versteckten Juwelen: Finde mit der Hilfe von erfahrenen Einheimischen heraus, was die Stadt einzigartig macht.
Hindu Temple
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Buddhist Temple
“เป็นสถานที่ ที่ใช้ออกกำลังกาย มีครื่องออกกำลังกายหลายอย่าง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย”
 • Von 3 Einheimischen empfohlen
Place of Worship
“วัดพระธาตุหนองบัว เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาสักการะเมืองมาที่เมืองอุบลฯ เจดีย์พุทธคยาสีเหลืองทองตั้งเด่นตระหง่านอยู่ ภายในยิ่งสวยกว่า เหลืองทองอร่ามไปทั่วทั้งเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุ”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Park
“เป้นสถานที่ใกล้กับเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านค่าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้กลับหอพัก Aree Mansion สะดวกในการซื้อสิ่งของของลูกค่า เพราะจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Point of Interest
“แกรนแคนยอนแห่งน้ำโขง เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3000 แอ่งมีรูปร่างต่างๆ เช่น มิกกี้เมาส์ ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเดือน ตุลาคม-พฤษภาคม ”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Point of Interest
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Place of Worship
“This temple is the Famous for our province, When tourist come here the first temple should be this jus about 4km from home.”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Point of Interest
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Beach
“เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 231(ถนนเลี่ยงเมือง) ประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณหาดคูเดื่อจะมีแพร้านอาหารเป็นจำนวนมากให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Grocery or Supermarket
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Temple
“หลีกหนีความวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน สู่ความสงบเงียบและธรรมชาติ ได้มีโอกาสทำบุญ และนั่งวิปัสนากรรมฐานทำให้จิตใจสงบขึ้น เหมาะแก่การพักผ่อนเพื่อทำให้จิตใจสบาย ”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Point of Interest
“เป็นสถานที่ที่คุณจะเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยาม วิวจากหน้าผาสูง และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen

Erstklassige Restaurants

Restaurant
“สถานที่ร้านข้าวต้มตี๋ ใกล้กับสถานที่หอพัก Aree Mansion จะทำให้สะดวกสะบายในการเดินทาง ซึ่งอยู่ตรงข้าวกับหอพัก ประมาร 100 เมตร”
 • Von 1 Einheimischen empfohlen
Thailändisches Restaurant
Restaurant
 • Von 1 Einheimischen empfohlen

Entdecke mehr auf Airbnb

Entdeckungen in Ubon Ratchathani